ประกาศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

resultados-png-4

announceประกาศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ic-new นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 สามารถดูประกาศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ผ่านครูประจำชั้น จะแจ้งทางไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค 63 เป็นต้นไป
ic-new นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มารับ ปพ.6 / ปพ.1 ที่ห้องวิชาการ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ษ 63 เป็นต้นไป

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563

Label

ประกาศรายชื่อนักเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563
อนุบาล 2/1 - 2/4click1
อนุบาล 2/4 - 2/8click1

เลื่อนการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นป 1/11 EP

EP
ประกาศ เลื่อนการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นป1/11 ห้องเรียนพิเศษEP ปีการศึกษา2563  จากเดิมที่่กำหนดไว้วันที่16-27มีนาคม 2563 นั้นขอเลื่อนไปก่อน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน เนื่องจากภาวะโรคโควิด19 ระบาด หากเปลี่ยนแปลงใดๆโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ

ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2563


news63

ic-newดาวน์โหลด ใบสมัคร อนุบาล2click1
ic-newดาวน์โหลด ใบสมัคร ป1click1

 

                     [รายละเอียดการรับสมัคร ดาวน์โหลด]click121-1-2562 15-09-33
update 1หมายเหตุ   **นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ  หมายถึง  นักเรียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน (ตำบลหมากแข้ง) และต้องอาศัยอยู่กับบิดา  มารดา  ปู่  ย่า  ตา  ยาย  ที่เป็นเจ้าบ้านหรือเจ้าของบ้าน