ปฏิทินการรับนักเรียน โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ประจำปีการศึกษา 2562

news62

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21-1-2562 15-09-32

รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่ จ.อุดรธานี

วันที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 10:30น. นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รมว.ศึกษาธิการ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ที่ จ.อุดรธานี โดยได้เยี่ยมชม "โครงการบ้านวิทยาศาสตร์น้อย" รร.อนุบาลอุดรธานี
121261121262121263121264

ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สมัครสอบ สสวท. ที่ยังไม่ได้รับบัตรเข้าสอบ

update 1ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สมัครสอบ สสวท. ที่ยังไม่ได้รับบัตรเข้าสอบ ให้มารับได้ใน วันเสาร์ที่ 10 พ.ย 61 ตั้งแต่เวลา 07.00น - 09.00น. ที่ห้องวิชาการ

กิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันชาติ 2561

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทยพร้อมนักเรียน เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
71261