ประชุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงความเข้าใจ ข้อปฏิบัติ ก่อนสอบ O-NET

Sample image

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประชุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมและชี้แจงความเข้าใจ ข้อปฏิบัติ ก่อนสอบ O-NET