ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าชั่วคราว

Sample image

โรงเรียนอนุนาลอุดรธานีรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นลูกจ้าชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์
* สมัคร/รับใบสมัคร ได้ที่ห้องบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2561 – 31 มีนาคม 2561