คนเก่งของเรา เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

คนเก่งของเรา เป็นตัวแทนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 และตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
60762167982178140178168280742466361466409846164S  23257091S  23257112