คณะครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีทำบุญร่วมกับสำงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1

คณะครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีทำบุญร่วมกับสำงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 และคณะ งานสวดอภิธรรมหลวงปู่สิงห์ที่วัดวัดโพธิสมภรณ์ วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
694051694050