ท่านรองฯสุชาติ เข็มทอง ร่วมงานเมืองไทยสยามทัศนาห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง

นายสุชาติ เข็มทอง รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ร่วมงาน "เมืองไทยสยามทัศนาห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง" ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
339359133936223393637339364733936473393649