กิจกรรมสวนสนามลูกเสือเนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันสวนสนามลูกเสือเนตรนารี 3 ประเภทรายการได้แก่ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และเนตรนารีสามัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2561
271272