ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

วิชาเอกภาษาอังกฤษ  1 อัตรา
วิชาเอกสังคมศึกษา    1 อัตรา
วิชาเอกดนตรีสากล    1 อัตรา

รายละเอียดclick1