ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน

พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 โดยโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี เป็นโรงเรียนตัวแทนในการตรวจเยี่ยม
1271127212731274