ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สมัครสอบ สสวท. ที่ยังไม่ได้รับบัตรเข้าสอบ

update 1ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สมัครสอบ สสวท. ที่ยังไม่ได้รับบัตรเข้าสอบ ให้มารับได้ใน วันเสาร์ที่ 10 พ.ย 61 ตั้งแต่เวลา 07.00น - 09.00น. ที่ห้องวิชาการ