กิจกรรมเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทย เนื่องในวันชาติ 2561

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติไทยพร้อมนักเรียน เนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2561
71261