ประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง 1 ตำแหน่ง

News62-1

ic-newประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง

ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ห้องบริหารงานบุคคล

ระหว่างวันที่ 14 พ.ย 62 - 27 พ.ย 62
รายละเอียดการรับสมัคร click1