เลื่อนการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นป 1/11 EP

EP
ประกาศ เลื่อนการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้นป1/11 ห้องเรียนพิเศษEP ปีการศึกษา2563  จากเดิมที่กำหนดไว้วันที่16-27มีนาคม 2563 นั้นขอเลื่อนไปก่อน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน เนื่องจากภาวะโรคโควิด19 ระบาด หากเปลี่ยนแปลงใดๆโรงเรียนจะแจ้งให้ทราบ