ประกาศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562

resultados-png-4

announceประกาศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ic-new นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-5 สามารถดูประกาศผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนภาคเรียนที่ 2/2562 ผ่านครูประจำชั้น จะแจ้งทางไลน์ ตั้งแต่วันที่ 30 มี.ค 63 เป็นต้นไป
ic-new นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มารับ ปพ.6 / ปพ.1 ที่ห้องวิชาการ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 เม.ษ 63 เป็นต้นไป