รับสมัครนักเรียนชั้น ป.1 ห้องเรียน EP (รับเพิ่ม)

EP
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน EP รับได้อีก 17  คน สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 17 มิ.ย. 2563 ณ ห้อง EP อาคาร 2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี