ประกาศผลการประเมินคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียน SMIS 2563

SMIS

ประกาศผลการประเมินคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนในโครงการพัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (SMIS) ปีการศึกษา 2563

รายชื่อนักเรียนที่ผ่านการประเมินคัดเลือก