ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

วิชาเอกภาษาอังกฤษ  1 อัตรา
วิชาเอกสังคมศึกษา    1 อัตรา
วิชาเอกดนตรีสากล    1 อัตรา

รายละเอียดclick1

กิจกรรมสวนสนามลูกเสือเนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันสวนสนามลูกเสือเนตรนารี 3 ประเภทรายการได้แก่ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และเนตรนารีสามัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2561
271272

การประชุมบูรณาการการบริหารการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี เข้าร่วมการประชุมบูรณาการการบริหารการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพื่อรับทราบนโยบาย ความรู้ ความเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
261262263