ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สมัครสอบ สสวท. ที่ยังไม่ได้รับบัตรเข้าสอบ

update 1ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สมัครสอบ สสวท. ที่ยังไม่ได้รับบัตรเข้าสอบ ให้มารับได้ใน วันเสาร์ที่ 10 พ.ย 61 ตั้งแต่เวลา 07.00น - 09.00น. ที่ห้องวิชาการ

รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

ประกาศการรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

รายละเอียด click1