ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง

วิชาเอกภาษาอังกฤษ  1 อัตรา
วิชาเอกสังคมศึกษา    1 อัตรา
วิชาเอกดนตรีสากล    1 อัตรา

รายละเอียดclick1

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน

พลโท โกศล ประทุมชาติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตรวจเยี่ยมโครงการอาหารกลางวัน โรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 โดยโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี เป็นโรงเรียนตัวแทนในการตรวจเยี่ยม
1271127212731274

กิจกรรมสวนสนามลูกเสือเนตรนารี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันสวนสนามลูกเสือเนตรนารี 3 ประเภทรายการได้แก่ ลูกเสือสำรอง ลูกเสือสามัญ และเนตรนารีสามัญ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ปี 2561
271272