การประชุมใหญ่สามัญประจำปี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในวันที่ 27-28 เมษายน 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
1a2a3a4a5a6a7a

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา

การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขึ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
DSC04599DSC04602DSC04610DSC04622DSC04625DSC04631DSC04641DSC04650DSC04656DSC04666DSC04671DSC04709DSC04720DSC04736DSC04738

ท่านรองฯสุชาติ เข็มทอง ร่วมงานเมืองไทยสยามทัศนาห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง

นายสุชาติ เข็มทอง รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ร่วมงาน "เมืองไทยสยามทัศนาห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง" ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
339359133936223393637339364733936473393649

ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียน ครูและนักเรียน

ดร.ละออตา พงษ์ฤทัศน์ ผอ.สพป.อุดรธานี เขต 1 มอบเกียรติบัตรให้โรงเรียน ครูและนักเรียนที่เป็นตัวแทนเขต
และตัวแทนภาคไปแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับชาติที่กรุงเทพฯ ในการประชุมผู้บริหารโรงเรียน สพป. อด.1 ณ
โรงแรมการิน
69245

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ป1/11 IP

Untitled222
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน IP

ผลการสอบคัดเลือกclick1