ท่านรองฯสุชาติ เข็มทอง ร่วมงานเมืองไทยสยามทัศนาห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง

นายสุชาติ เข็มทอง รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ร่วมงาน "เมืองไทยสยามทัศนาห้วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลง" ณ พิพิธภัณฑ์เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
339359133936223393637339364733936473393649

ประกาศผลการสอบคัดเลือก ป1/11 IP

Untitled222
ประกาศผลสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ห้องเรียน IP

ผลการสอบคัดเลือกclick1

การประเมินการบังคับใช้กฏหมายการศึกษาและการพิจารณาแก้ไขกฏหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง

การประเมินการบังคับใช้กฏหมายการศึกษาและการพิจารณาแก้ไขกฏหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ระหว่างวันที่ 23-24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมนภาลัย จังหวัดอุดรธานี
S  13926422S  28180493

คณะครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีทำบุญร่วมกับสำงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1

คณะครูโรงเรียนอนุบาลอุดรธานีทำบุญร่วมกับสำงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 และคณะ งานสวดอภิธรรมหลวงปู่สิงห์ที่วัดวัดโพธิสมภรณ์ วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561
694051694050

การประชุมสัมมนาการรับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

ประชุมสัมมนาการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 วันที่ 19 ก.พ. ที่โรงแรม รอแยลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร
694082694081694080