ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ ห้องเรียนพิเศษ IP

new2-1   
     
       ด้วยโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ได้ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที
1 (ห้องเรียนพิเศษ IP)
ตั้งแต่วันที่  14 – 18 กุมภาพันธ์  2561 และได้ตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนที่มีสิทธิสอบในวันอาทิตย์ที่  25 กุมภาพันธ์  2561
ณ  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี  ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

ดูรายละเอียดclick1

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านรองฯสุชาติ เข็มทอง

คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีกับ ท่านรองฯสุชาติ เข็มทอง ที่ได้รับรางวัล รองผู้อำนวยการดีเด่น จากสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย
DSC04004DSC04006DSC04008DSC04013DSC04014DSC04016

การประชุมในโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้วยกระบวนการ PLC

การประชุมในโครงการพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้วยกระบวนการ PLC วิทยากร โดย ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช ผอ.สำนักติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาจั้นพื้นฐาน ปฏิบัติหน้าที่ผอ.สำนักพัฒนาครูและบุคลากรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะทำงาน รมต.ว่าการ
010203

การประชุมสัมนาวิชาการ สมาคมผู้บริหารครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย)

กิจกรรมประชุมสัมนาวิชาการ สมาคมผู้บริหารครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ วันที่  9 -11 กุมภาพันธ์ 61
1-1n3n2n

คนเก่งของเรา เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560

คนเก่งของเรา เป็นตัวแทนโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1 และตัวแทนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้าร่วมแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560
60762167982178140178168280742466361466409846164S  23257091S  23257112