นัทมน รักษ์วิจิตร

เด็กหญิงนัทมน รักษ์วิจิตร ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันเต้นรำนานาชาติ รุ่นอายุ 7-8 ปี ประเภท Jazz Dance Solo (เต้นเดี่ยว) โดยสมาคม A.T.O.D International Dance ร่วมกับสมาคมครูสอนเต้นรำประเทศออสสเตรเลีย มีผู้เข้าแข่งขันจากนานาประเทศ วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์

4n1

5n6n

รัฐภูมิ สิงห์หาพาล

Sample image

  • + Dept: Math
  • + Age: 7
  • + Sex: male

 

เอมพระพร เชื้อเจ็ดองค์

586-1

     เด็กหญิงเอมพระพร เชื้อเจ็ดองค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/11 ได้รับรางวัล "Young Artist Recognition Prize" กลุ่มอายุ 9-13 ปี การประกวดวาดภาพจากงานประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2018 World Art Contest  ในหัวข้อ "Making Our World Safe from Infectious Diseases : ร่วมกันสร้างโลกที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อ จัดโดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์, กระทรวงสาธารณสุข, มหาวิทยาลัยมหิดล588587

 

 

 

 

ภูริชญา มุกดา

Sample image

  • + Dept:Student
  • + Age: 7
  • + Sex: Female

 

กัญดาริน ศรีหริ่ง

DSC02379-r1e