ชนะเลิศประกวดโครงงาน

พลโทธรากร ธรรมวินทร แม่ทัพภาคที่ 2 ประธานกรรมการมูลนิธิเปรมติณสูลานนท์ จังหวัดนครราชสีมา มอบรางวัลชนะเลิศการประกวดโครงงานนักเรียนประถมศึกษา ระดับภาค ของมูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ประจำปี 2561
pem0pem1.1pem1pem3