นัทมน รักษ์วิจิตร

เด็กหญิงนัทมน รักษ์วิจิตร ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันเต้นรำนานาชาติ รุ่นอายุ 7-8 ปี ประเภท Jazz Dance Solo (เต้นเดี่ยว) โดยสมาคม A.T.O.D International Dance ร่วมกับสมาคมครูสอนเต้นรำประเทศออสสเตรเลีย มีผู้เข้าแข่งขันจากนานาประเทศ วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงละครอักษรา คิงพาวเวอร์

4n1

5n6n