สิทธิพร สิงห์นลินธร

เด็กชายสิทธิพร สิงห์นลินธร ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย ในการแข่งขันคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ บริษัท เลิร์น แอนด์ เพลย์ แมธกรุ๊ป จำกัด
0301