เอมพระพร เชื้อเจ็ดองค์

586-1

     เด็กหญิงเอมพระพร เชื้อเจ็ดองค์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/11 ได้รับรางวัล "Young Artist Recognition Prize" กลุ่มอายุ 9-13 ปี การประกวดวาดภาพจากงานประกวดศิลปกรรมระดับนานาชาติ PMAC 2018 World Art Contest  ในหัวข้อ "Making Our World Safe from Infectious Diseases : ร่วมกันสร้างโลกที่ปลอดภัยจากโรคติดต่อ จัดโดย มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์, กระทรวงสาธารณสุข, มหาวิทยาลัยมหิดล588587

 

 

 

 

สิทธิพร สิงห์นลินธร

เด็กชายสิทธิพร สิงห์นลินธร ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย ในการแข่งขันคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ บริษัท เลิร์น แอนด์ เพลย์ แมธกรุ๊ป จำกัด
0301

ณัฐเศรษฐ ทวีรัตนพาณิชย์

เด็กชายณัฐเศรษฐ ทวีรัตนพาณิชย์ ได้รับรางวัลเกียรติบัตรชมเชย ในการแข่งขันคิดและแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 19 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ร่วมกับ บริษัท เลิร์น แอนด์ เพลย์ แมธกรุ๊ป จำกัด

0201