กิจกรรมวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ดำเนินกิจกรรมวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล
DSC04805DSC04807DSC04810DSC04815DSC04819DSC04828DSC04850DSC04852DSC04857DSC04865DSC04887DSC04930DSC04937DSC04941DSC04944