ครบรอบ 75 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี

ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหาร เนื่องในวันครบรอบ 75 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 24 มิถุนายน 2561
206120622063

กิจกรรมพิธีวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ดำเนินการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที รำลึกถึงพระคุณของครูและเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมที่สืบต่อกันมาแต่ยาวนาน
186118621863

โครงการอบรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 1

กิจกรรมอนุบาลอุดรธานี โครงการอบรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 1 ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และแนวปฏิบัติอันดีงามให้กับนักเรียนให้เป็นคนดี โดยมีผู้อำนวยการพยัคฆพล รอดชมภู ประธานพิธีเปิดโครงการอบรม
161162

โครงการอบรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมอนุบาลอุดรธานี โครงการอบรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และแนวปฏิบัติอันดีงามให้กับนักเรียนให้เป็นคนดี โดยมีผู้อำนวยการพยัคฆพล รอดชมภู ประธานพิธีเปิดโครงการอบรม
661662