โครงการอบรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมอนุบาลอุดรธานี โครงการอบรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และแนวปฏิบัติอันดีงามให้กับนักเรียนให้เป็นคนดี โดยมีผู้อำนวยการพยัคฆพล รอดชมภู ประธานพิธีเปิดโครงการอบรม
661662

โครงการอบรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 1

กิจกรรมอนุบาลอุดรธานี โครงการอบรมค่ายพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 1 ณ ศาลา ๑๐๐ ปี วัดโพธิสมภรณ์ อุดรธานี เพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และแนวปฏิบัติอันดีงามให้กับนักเรียนให้เป็นคนดี โดยมีผู้อำนวยการพยัคฆพล รอดชมภู ประธานพิธีเปิดโครงการอบรม
161162

การแข่งขันกีฬาครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

การแข่งขันกีฬาครูและบุคลากร โรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 8 ในวันที่ 29-30 มีนาคม 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
1page2page3page4page5page

กิจกรรมวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี ดำเนินกิจกรรมวันอำลาสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สำเร็จการศึกษา ในวันพฤหัสบดี ที่ 22 มีนาคม 2561 ณ ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล
DSC04805DSC04807DSC04810DSC04815DSC04819DSC04828DSC04850DSC04852DSC04857DSC04865DSC04887DSC04930DSC04937DSC04941DSC04944