กิจกรรมเสริมหลักสูตร One Day Trip

กิจกรรมเสริมหลักสูตร One Day Trip ประจำปีการศึกษา 2560 : Intensive Program (IP) 23 February 2018 at Nongkhai
63636364153061153062

กิจกรรมการเลือกตั้งสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561

สรุปผลการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียนอย่างเป็นทางการ
สรุปจำนวนคะแนนของแต่ละหายเลข
♦หมายเลข 1 กลุ่มอนุบาลรักสามัคคี ได้ 133 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 4.71 ได้อันดับที่ 4
♦หมายเลข 2 กลุ่มอนุบาล 4.0 ได้ 1,879 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ได้อันดับที่ 1
♦หมายเลข 3 กลุ่มเขียวชมพูร่วมใจ ได้ 179 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 6.35 ได้อันดับที่ 3
♦หมายเลข 4 กลุ่มอนุบาลอุดรก้าวไกล ได้ 627 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 22.24 ได้อันดับที่ 2
DSC04034DSC04046DSC04053DSC04057DSC04060DSC04066DSC04074DSC04078DSC04092DSC04106

การจับสลากหมายเลขกลุ่ม และการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน

บรรยากาศ การจับสลากหมายเลขกลุ่ม และการประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เพื่อเลือกกลุ่มสมาชิกทำหน้าที่สภานักเรียนในปีการศึกษา 2561
S  27885578S  27885579S  27885581S  27885594S  27885598S  27885599S  27885601S  27885604