ค่ายปฐมวัยเพื่อลูกรัก ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีร่วมกับเครือข่ายผู้ปกครองเด็กปฐมวัย ดำเนินงานโครงการค่ายปฐมวัยเพื่อลูกรัก ในวันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง ในการร่วมพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างต่อเนื่อง
102621026310264

กิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2562

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปี 2562
18211822

กิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า 2561

วันที่ 28 ธันวาคม 2561 เวลา 07:30น. คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ร่วมกันทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายภัตตาหาร เนื่องในวันส่งท้ายปีเก่า 2561 ณ อาคารอเนกประสงค์2 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
281261281262